در صورت روی هم افتادن تصاویر صفحه را مجددا آپلود نمایید

مراحل ساخت پروژه مسجد  دانشگاه جامع امام حسین {ع} شامل محراب، سردرب،مزار شهدا،گنبد و مناره ها،شبستان و …